"> HƏŞİMOV Mir Ələsgər Mahmud oğlu - Göyçay Ensiklopediyası