"> Həşimov Mir Ələsgər Mahmud oğlu - Göyçay Ensiklopediyası