"> HƏŞİMOV Xalıq Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası