"> Həşimov Xalıq Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası