"> Həsrətov Qasım Ədil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası