"> HACIYEV Məcid Pənah oğlu – Göyçay Ensiklopediyası