"> HACIYEV Mais Qərib oğlu - Göyçay Ensiklopediyası