"> Hacıyev Şəmsəddin Hümmət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası