"> Hacıyeva Adilə Soltan qızı - Göyçay Ensiklopediyası