"> İBRAHİMLİ Əminə Qüdrət qızı – Göyçay Ensiklopediyası