"> İBRAHİMOV Abbasəli Qamət oğlu – Göyçay Ensiklopediyası