"> İbrahimov Abbasəli Qamət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası