"> İBRAHİMOV Ceyhun Rəşid oğlu – Göyçay Ensiklopediyası