"> İBRAHİMOV İsmayıl Əhməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası