"> İBRAHİMOV Məmməd Ağa oğlu – Göyçay Ensiklopediyası