"> İbrahimov Nəsrulla Məhyəddin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası