"> İBRAHİMOV Nəsrulla Məhyəddin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası