"> İBRAHİMOV Xəlil Bahadur oğlu – Göyçay Ensiklopediyası