"> İBRAHİMOV Xəlil Bahadur oğlu - Göyçay Ensiklopediyası