"> İBRAHİMOVA Yeganə Ağali qızı – Göyçay Ensiklopediyası