"> İBRAHİMOVA Yeganə Ağali qızı - Göyçay Ensiklopediyası