"> İMAMƏLİYEV Fariz Fərhad oğlu – Göyçay Ensiklopediyası