"> İSAYEV Bəşir Ömər (Əmir) oğlu - Göyçay Ensiklopediyası