"> İsayev Bəşir Ömər (bəzi mənbələrdə Əmir) oğlu - Göyçay Ensiklopediyası