"> İSAYEV Feyruz Abdul oğlu – Göyçay Ensiklopediyası