"> İSAYEV Mürsəl Adəm oğlu – Göyçay Ensiklopediyası