"> İSAYEV Mürsəl Adəm oğlu - Göyçay Ensiklopediyası