"> İSAYEV Rasim Sədi oğlu - Göyçay Ensiklopediyası