"> İSGƏNDƏROV Fuad Eldar oğlu - Göyçay Ensiklopediyası