"> İsgəndərov Mahmud Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası