"> İSGƏNDƏROV Mahmud Məmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası