"> İSGƏNDƏROV Qədir İsa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası