"> İSGƏNDƏROV Qədir İsa oğlu – Göyçay Ensiklopediyası