"> İSGƏNDƏROV Sarvan Mirəddin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası