"> İSGƏNDƏROV Sarvan Mirəddin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası