"> İSGƏNDƏROV Tahir İbrahim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası