"> İSLAMOV Rafiq Xıdır oğlu - Göyçay Ensiklopediyası