"> İSLAMOV Rafiq Xıdır oğlu – Göyçay Ensiklopediyası