"> İslamov Rafiq Xıdır oğlu - Göyçay Ensiklopediyası