"> İSMAYILOV Əbdül Mikayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası