"> İSMAYILOV Əli Fərzalı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası