"> İSMAYILOV Adil Əlviz oğlu - Göyçay Ensiklopediyası