"> İSMAYILOV Adil Əlviz oğlu – Göyçay Ensiklopediyası