"> İSMAYILOV Cəbrayıl (Mikayıl) Мəkan oğlu - Göyçay Ensiklopediyası