"> İsmayılov Cəbrayıl (bəzi mənbələrdə Mikayıl) Мəkan oğlu - Göyçay Ensiklopediyası