"> İSMAYILOV Gülməmməd Əli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası