"> İSMAYILOV Hümbət Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası