"> İSMAYILOV Qılman Nəsir oğlu – Göyçay Ensiklopediyası