"> İSMAYILOV Rəsul Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası