"> İSMAYILOV Tərlan Hacıkişi oğlu – Göyçay Ensiklopediyası