"> İSMAYILOVA Naibə İsmayıl qızı – Göyçay Ensiklopediyası