"> İSRAFİLOV Ceyhun Məlik oğlu – Göyçay Ensiklopediyası