"> İSRAFİLOV Ceyhun Məlik oğlu - Göyçay Ensiklopediyası