"> KƏRİMOV Əhməd Vaqif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası