"> Kərimov Arif Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası