"> KƏRİMOV Arif Məhəmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası