"> KƏRİMOV Aydın Rəhim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası