"> KƏRİMOV Aydın Rəhim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası