"> KƏRİMOV Ehsan Qafur oğlu - Göyçay Ensiklopediyası