"> KƏRİMOV Ehsan Qafur oğlu – Göyçay Ensiklopediyası