"> KƏRİMOV Elşən Kərim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası