"> KƏRİMOV Elşən Kərim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası