"> KƏRİMOV Mais Vaqif oğlu – Göyçay Ensiklopediyası