"> KƏRİMOV Mais Vaqif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası