"> Kərimov Qadil Qulu oğlu - Göyçay Ensiklopediyası