"> KƏRİMOV Rövşən Ağababa oğlu - Göyçay Ensiklopediyası