"> KƏRİMOV Seymur Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası