"> KƏRİMOV Seymur Məhəmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası