"> KƏRİMOVA Xuraman Daşdəmir qızı – Göyçay Ensiklopediyası