"> Kovalyov Yuri Petroviç - Göyçay Ensiklopediyası