"> MƏCİDOV Elşən Qafur oğlu - Göyçay Ensiklopediyası