"> MƏCİDOV Varis Məhərrəm oğlu - Göyçay Ensiklopediyası