"> Məcidov Varis Məhərrəm oğlu - Göyçay Ensiklopediyası