"> MƏCİDOV Varis Məhərrəm oğlu – Göyçay Ensiklopediyası